พล.อ. วรเกียรติ รัตนานนท์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานการจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศล

503