ผอ.สบค.กอ.รมน. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ พ.อ.

310