ผอ.สบค.กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมข้าราชการตำรวจ

169