รอง ผอ.รมน. เป็นประธานในพิธีอำนวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ ของ กอ.รมน. ประจำปี 2565

334