รอง ผอ.สบค.กอ.รมน. (๒) ประชุมเตรียมการจัดพิธีอำนวยพรและมอบของขวัญปีใหม่

332