ผอ.สบค.กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศสูงขึ้น

130